Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 

Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa a câştigat în anul şcolar 2011-2012 proiectul de mobilitate   

LLP-LdV/IVT/2012/RO/112 „Tranziţia de la formare iniţială către viaţa profesională prin parteneriate

europene-ÎNVAŢĂ SĂ FACI! ”din cadrul programului Învăţare pe tot parcursul Vieţii, programul sectorial Leonardo

da Vinci.

Proiectul are un buget aprobat de  48246 euro şi este finanţat de Comisia Europeană.

     Proiectul se va derula în perioada 01.11.2012- 02.08.2013  iar mobilitatea va avea loc la Kerpen, Renania de

Nord-Westfalia, Germania în perioada  13 mai  2013- 02  iunie 2013.

Proiectul se adresează elevilor de la liceu tehnologic,clasa a X-a filiera tehnologică, ciclul inferior al liceului având ca domeniu

pregătirii de bază Construcţii, instalaţii şi lucrări publice iar ca domeniu de pregătire generală Instalaţii pentru construcţii,

domeniu care reprezintă o condiţie de acces spre calificarea de nivel 3,ciclul superior al liceului Tehnician instalator pentru construcţii".

Proiectul pe care-l propunem răspunde în primul rând nevoilor elevilor:

de a lucra cu materiale şi echipamente moderne din domeniul instalaţiilor;

de a dobândi competenţele necesare formării lor ca specialişti în instalaţii pentru construcţii;

de a participa la activităţi de formare profesională în spiritul european de muncă;

de aş dezvolta abilităţi şi competenţe menite să le faciliteze dezvoltarea personală şi   inserţia pe piaţa muncii europene;

de aş dezvolta competenţe lingvistice, interpersonale şi culturale;

de aş promova creativitatea şi creşterea spiritului antreprenorial.

Obiectivele pe care dorim să le atingem prin implementarea acestui proiect sunt cele stabilite la nivel naţional şi anume:

promovarea calităţii în educaţia şi formarea profesională iniţială şi în cea continuă;

sprijinirea dezvoltării şi diversificării ofertei educaţionale în educaţia şi formarea profesională iniţială;

facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 

 

Să se faciliteze inserţia tinerilor pe piaţa muncii.

 

Să sprijine participanţii să dobândească experienţe de muncă intr-un mediu de lucru european conectat cu domeniul

lor de studiu: instalaţii pentru c-ţii.

 

Să sprijine promovarea creşterii calităţii şi productivităţii muncii;

 

Să se asigure o mai bună tranziţie de la şcoală la viaţa activă;

 

Să se dezvolte competenţele de comunicare,lingvistice,sociale şi culturale.

 

La stagiu vor participa 16 elevi ai Colegiului Tehnic Cărăşan, aflaţi în formare iniţială IVT.

 

Partenerii implicaţi în acest proiect sunt:

 

COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA - coordonatorul şi beneficiarul proiectului;

 

BERUFSFÖRDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW E.V.- organizaţia de primire

 

Rezultatele aşteptate ale proiectului se vor reflecta în nivelul de performanţă al formabililor, în procentul îmbunătăţit

al ratei de tranziţie de la şcoală la viaţă activă, procent influenţat de certificatele de competenţe profesionale pe care

absolvenţii le vor obţine la finalizarea proiectului. Componenta învăţării la locul de muncă are o contribuţie substanţială

la dezvoltarea unei identităţi profesionale, poate stimula încrederea în sine a tinerilor participanţi la proiect.

Învăţarea la locul de muncă le permite celor încadraţi în muncă să îşi dezvolte propriul potenţial. Rezultatele pe care,

de asemenea, le aşteptăm în urma participării elevilor la proiect sunt:

 

dobândirea de abilităţi,cunoştinţe teoretice şi competenţe tehnice în domeniul instalaţiilor;

 

dezvoltare personală,a capacităţii de lucru în echipă, a încrederii de sine responsabilităţii propriilor acţiuni;

 

responsabilitate şi autonomie personală;

 

implicarea elevilor de a-şi asuma responsabilitatea propriei învăţări;

 

înlăturarea barierelor lingvistice, culturale şi emoţionale.

 

La sfârşitul derulării proiectului fiecare participant va primi un Certificat Europass, un   Paşaport Lingvistic European

şi un Certificat de Competenţe Profesionale.

 

Echipa de proiect este formată din prof.  Rancu Dalina- coord. proiectului, prof. Trandafir Mioara- manager tehnic al

proiectului, Ec. Laszlo Maria-  managerul financiar al proiectului.


    Director,                                                                                            Coordonator proiect,

 

Prof. Fărcăşescu Florin                                                                          prof. Rancu Dalina

 

 

 

 

 

Joomla visitor tracking and live stats