Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Selecţia participanţilor la proiectul de mobilitate LLP-LdV/IVT/2012/RO/130 din cadrul programului Învăţare pe tot parcursul Vieţii, va avea loc în perioada 1.11. 2012 – 14.11.2012
Proiectul are un buget aprobat de 52 008 euro, este finanţat de Comisia Europeană şi se numeşte „Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională – Viitorul meu începe azi!". Proiectul se adresează elevilor din clasa a X-a, domeniul de pregătire Industrie textilă-pielărie.


Criterii de selecţie:
 vârsta minimă 15 ani
 competenţă profesională în domeniu - participanţii trebuie să facă parte din clasa a X-a, acest lucru fiind atestat de adeverinţa eliberată de secretariatul şcolii şi ataşată dosarului de înscriere.
 comportament şi probitate morale - participanţii trebuie să aibă media la purtare minim 9 şi la disciplinele de specialitate minim 7.
 abilităţi lingvistice
Documente necesare pentru înscrierea la selecţie:
 Adeverinţa eliberată de secretariatul şcolii
 Adeverinţa medicală privind starea de sănătate;
 CV format european;
 Scrisoare de intenţie;
 Caracterizarea profesorului diriginte;
 Copie act de identitate;
 Declaraţie de acord din partea părinţilor.
Probe de selecţie:
 Interviu de interese (motivaţia participării la proiect);
 Testarea orală a cunoştinţelor de limbă străină (spaniolă şi engleză);
 Probe de atestare a competenţelor profesionale
Nivelul de cunoaştere a limbii străine acceptat va fi cel puţin A1.
Selecţia va avea loc în data de 12.11.2012
Rezultatele selecţiei vor fi afişate la avizierul şcolii în data de 14. 11. 2012. Vor fi selectaţi 16 participanţi şi 4 rezerve. În cazul în care, după selecţie un elev nu mai poate participa la mobilitate, din motive obiective, acesta va prezenta coordonatorului de proiect prof. Laţcu Leontina sau managerului tehnic al proiectului prof. Rancu Dalina actele justificative, urmând să îl înlocuiască prima rezervă.
Elevii interesaţi sunt rugaţi să se înscrie la secretariatul şcolii până în data de 10.11. 2012
Pentru detalii suplimentare puteţi contacta coordonatorul proiectului prof. Laţcu Leontina sau managerul tehnic al proiectului prof. Rancu Dalina.

 

                       Director,                                                                                              Coordonator proiect,
             Prof. Fărcăşescu Florin                                                                                     Prof. Laţcu Leontina

Joomla visitor tracking and live stats