Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

ANUNŢ
privind lansarea proiectului
REŞIŢA- 25.10. 2012


În anul şcolar 2011-2012, Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa a câştigat proiectul de mobilitate LLP-LdV/IVT/2012/RO/130 din cadrul programului Învăţare pe tot parcursul Vieţii, programul sectorial Leonardo da Vinci.
Proiectul are un buget aprobat de 52 008 euro, este finanţat de Comisia Europeană şi se numeşte "Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională- Viitorul meu începe azi!"
Proiectul se va derula în perioada 15. 10. 2012 – 03. 05. 2013 iar mobilitatea va avea loc la Granada, Spania în perioada 11. 02. 2013- 03. 03. 2013.
Proiectul "Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională- Viitorul meu începe azi!", se adresează elevilor din clasa a X-a, liceu tehnologic, domeniul Industrie textilă-pielărie ce vizează calificarea : Tehnician designer vestimentar.
Prin acest proiect dorim să oferim elevilor noştri oportunitatea dobândirii unei experienţe practice referitoare la utilizarea echipamentelor, instrumentelor şi tehnologiilor din domeniul Ind. textilă şi pielărie, la executarea sarcinilor profesionale într-un mediu de muncă real şi la factorii săi determinanţi (echipament, organizarea muncii, a lucrului cu alte persoane, etc.), în concordanţă cu standardele impuse la nivel european şi pe care cu greu le-ar putea dobândi în altă parte.
Cea mai bună soluţie pentru şcoala noastră şi elevii ei este o colaborare cu companiile europene cu experienţă în domeniu.
Obiectivele pe care dorim să le atingem prin implementarea acestui proiect sunt cele stabilite la nivel naţional şi anume:
O1. Promovarea calităţii în educaţia şi formarea profesională iniţială şi în cea continuă.
O2. Îmbunătăţirea sistemelor de asigurare a calităţii în instituţiile implicate în formarea profesională iniţială pentru a creşte capacitatea lor de a furniza calificări relevante pentru piaţa muncii
O3. Asigurarea unei mai bune tranziţii de la şcoală la viaţa activă.
O4. Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
• Acumularea de cunoştinte de specialitate privind materialele textile, tehnologii de lucru, procese de producţie din industria textilă;
• Formarea abilităţilor practice necesare îmbunătăţirii calităţii muncii prin contactul cu noi tehnologii asistate de calculator pentru obţinerea produselor texile ;
• Dezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice;
• Dobândirea de noi motivaţii pentru consolidarea şi continuarea formării şi după absolvire;
• Perfecţionarea în domeniul antreprenorial prin cunoaşterea organizării activităţilor din diferite înteprinderi, pentru formarea unei priviri de ansamblu referitoare la cerinţele europene de pe piaţa muncii;
• Respectarea şi aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice calificării.
La stagiu vor participa 16 elevi ai Colegiului Tehnic Cărăşan, aflaţi în formare iniţială IVT.
Partenerii implicaţi în acest proiect sunt:
 COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA , coordonatorul şi beneficiarul proiectului;
 CAMISMODA S.L. GRANADA, CONFECCIONES JOSÉ PICHEL GRANADA şi CONFECCIONES MONTILLA S.L. GRANADA, organizaţii de primire.
 M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada)® organizaţia intermediară.
Rezultatele aşteptate pentru elevi:dobândirea de către participanţi a experienţei de lucru într-un mediu profesional de pe piaţa europeană a muncii în domeniul lor de formare; formarea abilităţilor de evaluare a nivelului de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă; creşterea motivaţiei elevilor care se specializează în acest domeniu pentru a dobândi cât mai multe informaţii din acest segment al formării profesionale; dezvoltarea competenţelor tehnice la elevi care să le permită o mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii; creşterea interesului firmelor de profil pentru a angaja absolvenţi ai şcolii noastre; stimularea şi antrenarea cadrelor didactice în elaborarea de proiecte educaţionale; motivarea elevilor din clasele de liceu din şcoală pentru a obţine rezultate şi a se număra printre posibili beneficiari ai proiectelor viitoare; promovarea exemplelor de bună practică.
La sfârşitul derulării proiectului fiecare participant va primi un Certificat Europass, un Paşaport Lingvistic European şi un Certificat de Competenţe Profesionale.

 

                  Director,                                                                                                        Coordonator proiect
        Prof. Fărcăşescu Florin                                                                                              prof. Laţcu Leontina

Joomla visitor tracking and live stats