Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA este deja o şcoală cu tradiţie în
derularea de proiecte europene Leonardo da Vinci. Cele două candidaturi aplicate
pentru exerciţiul 2012, s-au clasat pe locul I şi III pe ţară, din totalul de 209 candidaturi
IVT aplicate.

Proiectul LLP-LdV/IVT/2012/RO/130, intitulat „ Eurointegrare profesională
prin mobilitate educaţională – Viitorul meu începe azi!”, clasat pe primul loc, se
adresează elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, care ţintesc calificarea Tehnician
designer vestimentar din domeniul Industrie textilă-pielarie şi este coordonat de prof.
Leontina Laţcu şi prof. Dalina Rancu. Proiectul beneficiază de un grant de 52 008 euro,
reprezentând cheltuieli de transport, subzistenţă, organizare şi pregătire lingvistică,
pedagogică şi culturală. Plasamentul va avea loc în perioada 11.02.2013 – 3.03.2013 în
oraşul Granada din Spania.

Cel de-al doilea proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/112, denumit „Tranziţia de la
formare iniţială către viaţa profesională prin parteneriate europene – ÎNVAŢĂ
SĂ FACI!”, clasat pe locul trei, se adresează elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic
ce se pregătesc în domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Acest proiect
beneficiază de un grant de 48 246 euro, reprezentând aceleaşi categorii de cheltuieli şi
este coordonat de prof. Dalina Rancu şi prof. Mioara Trandafir. Mobilitatea va dura trei
saptămâni şi se va derula în Germania, oraşul Dusseldorf între 13 mai -2 iunie 2013

Fiecare grup ţintă cuprinde 16 elevi care vor fi selectaţi prin concurs, constând
din interviu de interese, probă practică de specialitate, testare orală a cunoştinţelor de
engleză, spaniolă sau germană. Le dorim mult succes!

Prof. Leontina Laţcu, Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Joomla visitor tracking and live stats