Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Picture1Programul Lifelong Learning

SubProgramul “Leonardo da Vinci”/Acţiunea Mobilitate

LLP-LdV/IVT/2010/RO/209


Titlul proiectului: “Învăţare activă în condiţii reale de muncă

Echipa de proiect :Ababei Liliana, Trandafir Mioara, Laszlo Maria, Orbulescu Ioana, Obersterescu Ramona.

Grantul acordat: 49408 Euro.

Proiectul se va derula în perioada 04.10.2010 - 10.06.2011 iar mobilitatea va avea loc în perioada  28 martie-17 aprilie 2011, la Leipzig, Germania.

Grupul ţintă este format din elevi ai clasei a X-a, învăţământ liceal tehnologic, din domeniul de pregătire de bază Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, domeniul pregătirii generale “Instalator pentru construcţii”.

”Proiectul este structurat pe modulul de pregătire CDL, stagiu de practică comasată cu durata de 90 de ore. 

La mobilitate vor participa 16 elevi şi 2 profesori, din cadrul Grupului Şcolar de Contrucţii Montaj Reşiţa.Obiectivele generale:

 

-Să sprijine îmbunătăţirea calităţii şi a inovaţiei în sistemul de educaţie, a practicilor educaţionale şi de formare profesională;

-Să sprijine participanţii la acţiuni de formare şi de continuare a formării pentru a dobândi şi utiliza cunoştinţe, deprinderi şi calificări care să le faciliteze dezvoltarea personală;

-Să dezvolte abilităţi sociale şi de comunicare, să utilizeze metode practice pentru dezvoltarea performanţelor individuale;

-Să dezvolte competenţe lingvistice, interpersonale şi culturale.

La finalul proiectului cei 16 elevi:

vor dobândi competenţe privind tehnici de prelucrare a materialelor metalice folosite în construcţii, tehnici de îmbinare a materialelor de instalaţii, tehnici de realizare a lucrărilor de instalaţii de încălzire, gaz, instalaţii de apă, absolut necesare pentru a putea sã îndeplineascã cerinţele legate de profesia de instalator.

vor dobândi spirit de echipã, adaptabilitate la situaţii noi.

îşi vor perfecţiona abilităţile şi competenţele interpersonale, îşvor  lărgi cunoştinţele şi orizontul spiritual.

Vor fi capabili să identifice tehnicile, metodele şi materialele moderne pentru eficientizarea activităţii practice pe care o vor desfăşura,

îşi vor dezvolta abilităţi sociale şi de comunicaredezvoltarea performanţelor individuale.

Joomla visitor tracking and live stats