Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Nr.  02/20.10.2016

ANUNŢ

privind selecţia participanţilor laproiectul de mobilitate   „Oportunitati de integrare pe piata muncii prin mobilitati educationale-VIITORUL ÎNCEPE AZI!”

 

           Perioada  de selecţie a  participanţilor la proiectul de mobilitate  2016-1-RO01-KA102-023336 cu titlul: "Oportunitati de integrare pe piata muncii prin mobilitati educationale-Viitorul începe azi!”" din cadrul Programului ERASMUS +, Acţiunea cheie 1, VET, se va derula in perioada 14.11. 2016-  25. 11. 2016.

Proiectul are un buget aprobat de  55 834 euro, este finanţat de Comisia Europeană.

Proiectul se adresează elevilor din clasa a X-a, liceul tehnologic, profilul tehnic, domeniul de pregătire Industrie textilă şi pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar, si domeniul Mecanic, calificarea Tehnician mecanic pt intretinere si reparatii.

Criterii de selecţie:

 • să aibă peste16 ani si sub 18 ani la data plecării în stagiu
 • cunoştinţe minime de limbă străină
 • competenţe, cunoştinţe si abilităţi practice în domeniul textil/mecanic dovedite prin portofoliul de evaluare a competenţelor,
 • calităţi morale şi de comportament dovedite prin caracterizarea profesorului diriginte,
 • stare bună de sănătate, dovedită prin acte medicale
 • comportament şi rezultate bune la învăţătură
 • abilităţi de prezentare, dialog, relaţionare şi comunicare

      Documente necesare pentru înscrierea la selecţie:

 • Adeverinţa medicală privind starea de sănătate;
 • CV format european;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Caracterizarea profesorului diriginte;
 • Copie act de identitate;
 • Fişa de înscriere cu acordul parental
 • Adeverință privind calitatea de elev în domeniul textil/mecanic 

Probe de selecţie:

 • Interviu de interese (motivaţia participării la proiect);
 • Testarea orală a cunoştinţelor de limbă străină (engleză); cel putin A1  nivel acceptat
 • Probă  teoretică şi probă practică pentru atestarea competenţelor profesionale
 • Cunoştinţe  lingvistice si de operare IT

Selecţia participanţilor  va avea loc în data de   22.11.2016  laColegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Rezultatul selecţiei va fi afişat în data de 23.11.2016, eventualele contestaţii să fie depuse în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.

Vor fi selectaţi 16 participanţi pt domeniul textil, 6 participanti pt domeniul mecanic si cate 4 rezerve pentru fiecare domeniu.În cazul în care, după selecţie un elev nu mai poate  participa la  mobilitate, din motive obiective, acesta va prezenta coordonatorului de proiect prof. Rancu Dalina actele justificative, urmând să îl înlocuiască prima rezervă.

Elevii interesaţi sunt rugaţi să se înscrie la secretariatul şcolii până în data de  18.11.2016.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta coord. proiectului  prof. Rancu Dalina.

      Director,                                                                                      Coordonator proiect,

prof. Ţârlea Lucia                                                                              prof. Rancu Dalina

Joomla visitor tracking and live stats