Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Lifelong Learning Programme

Programul Lifelong Learning

SubProgramul “Leonardo da Vinci”/Acţiunea Mobilitate

LLP-LdV/IVT/2010/RO/213


Transformarea si  valorificarea materialelor  recuperabile textile

 

Perioada de derulare: 04. 10. 2010 – 17. 06. 2011

 

Mobilitate: 21. 03. 2011- 17.04. 2011

 

Locaţie:  Leipzig, Germania

 

Valoarea totală a grantului: 52 028 euro

 

Echipa de proiect : Laţcu Leontina, Rancu Dalina, Laszlo Maria,

 

Grupul ţintă: 16  elevi din clasa a XI-a, rută directă,

 

                      Specializarea Tehnician Designer Vestimentar

 

 


 

Partenerii implicaţi


Grupul Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa -  coordonatorul şi beneficiarul proiectului;

(ZENTRUM FUR AUS UND WEITERBILDUNG)- organizaţia de primire;

Vitalis GmbH-  organizaţia intermediară.

 

Obiective generale


Dobândirea de către elevii participanţi a experienţei de lucru într-un mediu profesional de pe piaţa europeană a muncii, în domeniul de formare: industrie textilă şi pielărie

Dezvoltarea competenţelor interculturale şi a abilităţilor de comunicare într-o limbă străină.

Stabilirea unui parteneriat social, între instituţii de formare din România şi companii europene care să contribuie la asigurarea calităţii şi creşterea atractivităţii educaţiei şi formării profesionale VET.

 

Obiectivele specifice


Acumularea de cunoştinte de specialitate privind materialele textile, tehnologiile de prelucrare, finisare şi marketing textil;

Formarea abilităţilor practice necesare îmbunătăţirii calităţii muncii prin contactul cu noi tehnologii de valorificare a materialelor reciclabile textile;

Dobândirea noţiunilor de marketing textil;

Valorificarea potenţialului creator al elevilor în vederea elaborării unor produse utile;

Respectarea şi aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice calificării.

 

Etapele proiectului

 

  1. INFORMAREA ŞI SELECŢIA PARTICIPANŢILOR
  2. PREGĂTIREA PARTICIPANŢILOR (Pregătire generală, lingvistică, culturală şi pedagogică)
  3. ORGANIZARE/LOGISTICĂ
  4. PLASAMENT
  5. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
  6. DISEMINARE

 

Rezultate aşteptate


creşterea motivaţiei elevilor care se specializează în acest domeniu pentru a dobândi cât mai multe informaţii dinsegment al formării profesionale.

creşterea interesului firmelor de profil pentru a angaja absolvenţi ai şcolii noastre

stimularea şi antrenarea cadrelor didactice pentru elaborarea de proiecte educaţionale;

motivarea elevilor din clasele de liceu din şcoală pentru a obţine rezultate cât mai bune la disciplinele tehnologice şi limbile moderne pentru a se număra printre posibilii beneficiari ai proiectelor viitoare.

promovarea exemplelor de bună practică.


Joomla visitor tracking and live stats