Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Mobilităţile educaţionale, oportunităţi de integrare pe piaţa  muncii pentru absolvenţii din domeniul textil

 Diseminare  proiect 2014-1-RO01-KA102-000191

 

        TEXT

În perioada 10.02.2015-02.03.2015 a avut loc plasamentul de formare profesională din cadrul proiectului „Mobilităţile educaţionale, oportunităţi de integrare pe piaţa  muncii pentru absolvenţii din domeniul textil”,  care a avut la bază colaborarea dintre trei instituţii: COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA(organizaţie de trimitere), M.E.P. EUROPROJECT Granada, Spania (organizatie intermediara) şi CONFECCIONES MONTILLA S.L. Granada, Spania(organizatie de primire).

Proiectul a fost finanţat prin Programului ERASMUS +, Acţiunea cheie 1 - Învăţământ profesional şi tehnic (Vocational Education and Training, VET), din fonduri europene, având un grant de 23 319,00 euro. Grupul ţintă a fost format din 9 participanţi, domeniul Industrie textilă si pielărie, specializarea „Tehnician designer vestimentar”, toţi elevi în clasa a XI-a  a Colegiului Tehnic Carasan Reşiţa:  ANDREŞ COSMINA-MĂDĂLINA, BĂDĂU LIDIA- NICOLETA, BORDEIANU  FLORENTINA, DUMA IONELA- SIMONA, IMBRESCU MARIUS-ADELIN, LAKATOŞ NOEMI, MANOLE MARINELA- LOREDANA, SIMA AURELIA- ELISABETA şi VĂCĂRESCU ANDREEA. Ei au fost însoţiţi de prof. Manuela Miloş şi monitorizaţi de prof. Dalina Rancu, coordonator şi manager tehnic al proiectului.

            În timpul stagiului de formare participanţii şi-au desfăşurat activitatea la  organizaţia de primire CONFECCIONES MONTILLA S.L.  Granada, specializată in producerea, distribuţia şi vânzarea  produselor textile  en-gros unde, sub îndrumarea tutorelui de stagiu,  au invatat: să identifice materialele textile şi produsele care se pot realiza din acestea; să determine caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor folosind diverse metode, aparate; să execute schiţe, să proiecteze tipare şi şabloane folosind metode clasice dar şi asistate de calculator; să execute încadrări pentru determinarea consumului de materiale; să croiască reperele produselor; să prelucreze prin operaţii de coasere cu maşini de cusut clasice sau asistate de calculator; să aplice cerinţele de calitate şi normele de protectia si securitatea muncii. De asemenea, prin practica desfasurata şi vizitele efectuate in  firme de prestigiu, elevii au înţeles organizarea muncii în diferite tipuri de fabrici, compartimentele şi funcţiile lor. Au dobândit aptitudini  necesare pentru a putea sã îndeplineascã cerinţele legate de aceastã meserie (atenţie, îndemânare, putere de analizã şi decizie, spirit de echipã, adaptabilitate la situaţii noi, spirit competitiv, creativitate). Rezolvarea sarcinilor de lucru în echipă i-a responsabilizat pe fiecare in parte. Ei si-au imbunatatit cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice din domeniul pentru care se pregatesc. Trăind în Spania şi participând la diferite activităţi culturale, participantii si-au lărgit orizontul cultural şi spiritual, si-au îmbogăţit abilităţile de comunicare şi lingvistice. Au invatat să facă faţă unor noi provocări, să promoveze toleranţa, şansele egale, libertatea şi democraţia.

            În vederea dezvoltării competenţelor propuse şi pentru evaluarea lor, tutorele de stagiu şi profesorii,  au îndrumat şi urmărit activitatea zilnică a participanţilor, au observat comportamentul şi modul de integrare în activitatea unităţii de stagiu, au examinat şi analizat zilnic calitatea lucrărilor executate, au aplicat fişe individuale de descriere a activităţii, fişe pentru înregistrarea progresului elevului, fişe de evaluare, chestionare de satisfacţie, etc. Elevii au realizat un portofoliu personal în perioada plasamentului pe baza căruia profesorii  de specialitate le-au evaluat competenţele la modulele de specialitate implicate în proiect.

            În urma participării la proiect, fiecare participant a primit certificate “Mobilitate Europass” pentru formarea profesională şi certificate de participare din partea organizaţiei de primire şi a organizaţiei intermediare M.E.P. Europroject Granada.

            Toţi elevii îşi mai doresc asfel de experienţe în viitor, când vor fi  studenţi sau persoane pe piaţa muncii , pentru a-şi îmbogăţi atât orizontul ştiinţific cât şi cel cultural şi lingvistic.

 

 

 

 

Joomla visitor tracking and live stats