Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 

ANUNŢ

privind selecţia participanţilor laproiectul de mobilitate cu titlul:   "Mobilităţile educaţionale, oportunităţi de integrare pe piaţa  muncii pentru absolvenţii din domeniul textil"

 

          REŞIŢA- 17.11.2014

 

           Perioada  de selecţie a  participanţilor la proiectul de mobilitate  2014-1-RO01-KA102-000191 cu titlul: "Mobilităţile educaţionale, oportunităţi de integrare pe piaţa  muncii pentru absolvenţii din domeniul textil" din cadrul Programului ERASMUS +, Acţiunea cheie 1, VET, se va derula între 03.12. 2014-  19. 12. 2014.

Proiectul are un buget aprobat de  23 319 euro, este finanţat de Comisia Europeană.

Proiectul se adresează elevilor din clasa a XI-a, liceul tehnologic, profilul tehnic, domeniul de pregătire Industrie textilă şi pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar.

Criterii de selecţie:

  • să aibă peste16 ani si sub 18 ani la data plecării în stagiu
  • cunoştinţe minime de limbă străină
  • competenţe, cunoştinţe si abilităţi practice în domeniul textil dovedite prin portofoliul de evaluare a competenţelor,
  • calităţi morale şi de comportament dovedite prin caracterizarea profesorului diriginte,
  • stare bună de sănătate, dovedită prin acte medicale
  • comportament şi rezultate bune la învăţătură
  • abilităţi de prezentare, dialog, relaţionare şi comunicare

      Documente necesare pentru înscrierea la selecţie:

  • Adeverinţa medicală privind starea de sănătate;
  • CV format european;
  • Scrisoare de intenţie;
  • Caracterizarea profesorului diriginte;
  • Copie act de identitate;
  • Fişa de înscriere cu acordul parental

Probe de selecţie:

  • Interviu de interese (motivaţia participării la proiect);
  • Testarea orală a cunoştinţelor de limbă străină (engleză); cel putin A1  nivel acceptat
  • Probă  teoretică şi probă practică pentru atestarea competenţelor profesionale
  • Cunoştinţe  lingvistice si de operare IT

Selecţia participanţilor  va avea loc în data de   17.12.2014  la Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Rezultatul selecţiei va fi afişat în data de 18.12.2014, eventualele contestaţii să fie depuse în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.

Vor fi selectaţi 9 participanţi şi 4 rezerve. În cazul în care, după selecţie un elev nu mai poate  participa la  mobilitate, din motive obiective, acesta va prezenta coordonatorului de proiect prof. Rancu Dalina actele justificative, urmând să îl înlocuiască prima rezervă.

Elevii interesaţi sunt rugaţi să se înscrie la secretariatul şcolii până în data de  16.12.2014.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta coord. proiectului  prof. Rancu Dalina.

      Director,                                                                                      Coordonator proiect,

prof. Ţârlea Lucia                                                                              prof. Rancu Dalina

Joomla visitor tracking and live stats