Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 

 

ANUNŢ

 

privind  lansarea  proiectul de mobilitate cu titlul:   "Mobilităţile educaţionale, oportunităţi de integrare pe piaţa  muncii pentru absolvenţii din domeniul textil"

 

Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa a câştigat în anul şcolar 2014-2015 proiectul de mobilitate   2014-1-RO01-KA102-000191 cu titlul: "Mobilităţile educaţionale, oportunităţi de integrare pe piaţa  muncii pentru absolvenţii din domeniul textil" din cadrul Programului ERASMUS +, Acţiunea cheie 1 - Învăţământ profesional şi tehnic (Vocational Education and Training, VET).

 

Proiectul are un buget aprobat de 23 319,00 euro şi este finanţat de Comisia Europeană.

 

      Proiectul se va derula în perioada 01.11.2014- 30.10.2015  iar mobilitatea va avea loc la Granada, Spania în perioada  10 februarie 2015 -  02  martie  2015.

 

Proiectul se adresează elevilor din clasa a XI-a, Liceul tehnologic, profilul tehnic,  domeniul Industrie textilă şi pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar.

 

Proiectul pe care-l propunem răspunde în primul rând nevoilor elevilor:

 

vde a exersa operaţii tehnologice pe  utilaje  moderne asistate de calculator din domeniul textil;

 

vde a participa la activităţi de formare profesională în spiritul european de muncă;

 

vde a dezvolta abilităţi şi competenţe menite să le faciliteze dezvoltarea personală şi   inserţia pe piaţa europeană a muncii;

 

vde a dezvolta competenţe lingvistice, interpersonale şi culturale;

 

vde a promova creativitatea şi creşterea spiritului antreprenorial.

 

Obiectivelepe care dorim să le atingem prin implementarea acestui proiect sunt cele stabilite la nivel naţional şi anume:

 

ÿPromovarea calităţii în educaţia şi formarea profesională iniţială şi în cea continuă;

 

ÿÎmbunătăţirea sistemelor de asigurare a calităţii în instituţiile implicate în formarea profesională iniţială pentru a creşte capacitatea lor de a furniza calificări relevante pentru piaţa muncii;

 

ÿAsigurarea unei mai bune tranziţii de la şcoală la viaţa activă;

 

ÿFacilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii;

 

ÿDezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice,sociale şi culturale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 

¯Acumularea de cunoştinte de specialitate privind materialele textile,  tehnologii de lucru, procese de producţie din industria textilă;

 

¯Formarea abilităţilor practice necesare îmbunătăţirii calităţii muncii prin contactul cu noi tehnologii  asistate de calculator pentru obţinerea produselor textile;

 

¯Dezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice;

 

¯Dobândirea de noi motivaţii pentru consolidarea şi continuarea formării şi după absolvire;

 

¯Perfecţionarea în domeniul antreprenorial prin cunoaşterea organizării activităţilor din diferite înteprinderi, pentru formarea unei priviri de ansamblu referitoare la cerinţele europene de pe piaţa muncii;

 

¯ Respectarea şi aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice calificării.

 

La stagiu vor participa 9 elevi ai Colegiului Tehnic Cărăşan, aflaţi în formare iniţială IVT.

 

Partenerii implicaţi în acest proiect sunt:

 

­COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA - coordonatorul şi beneficiarul proiectului;

 

­CONFECCIONES MONTILLA S.L. GRANADA -  organizaţia de primire.

 

­M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA - organizaţia intermediară.

 

Rezultatele aşteptate ale proiectului se vor reflecta în nivelul de performanţă al formabililor, în procentul îmbunătăţit al ratei de tranziţie de la şcoală la viaţă activă, procent influenţat de certificatele de competenţe profesionale pe care absolvenţii le vor obţine la finalizarea proiectului. Componenta învăţării la locul de muncă are o contribuţie substanţială la dezvoltarea unei identităţi profesionale, poate stimula încrederea în sine a tinerilor participanţi la proiect. Învăţarea la locul de muncă le permite celor încadraţi în muncă să îşi dezvolte propriul potenţial. Rezultatele pe care, de asemenea, le aşteptăm în urma participării elevilor la proiect sunt:

 

  • dobândirea de abilităţi,cunoştinţe teoretice şi competenţe tehnice în domeniul textil;
  • dezvoltare personală,a capacităţii de lucru în echipă, a încrederii de sine responsabilităţii propriilor acţiuni;
  • responsabilitate şi autonomie personală;
  • implicarea elevilor de a-şi asuma responsabilitatea propriei învăţări;
  • lărgirea orizontului cultural şi spiritual;
  • înlăturarea barierelor lingvistice, culturale şi emoţionale.

 

La sfârşitul derulării proiectului fiecare participant va primi un Certificat Europass şi un Certificat de Competenţe Profesionale.

 

Echipa de proiect este formată din prof.  Rancu Dalina- coord. proiectului, prof. Laţcu Leontina- responsabil cu diseminarea şi valorizarea, Ec. Laszlo Maria-  managerul financiar al proiectului.

 

    

 

          Director,                                                                           Coordonator proiect,

 

Prof. Ţârlea Lucia                                                                         prof. Rancu Dalina

 

Joomla visitor tracking and live stats