Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 

„Vom fi întotdeauna recunoscători pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru experienţa avută şi pentru tot ce am învăţat!” (mesajul participanţilor)

 

 

Recent, COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA,  Şcoală Europeană cu tradiţie în derularea de proiecte europene, a desfăşurat o frumoasă activitate de diseminare a celor două proiecte Leonardo da Vinci, realizate prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii al Uniunii Europene şi câştigate prin exerciţiul 2012. Este vorba de proiectul    LLP-LdV/IVT/2012/RO/112, intitulat „Tranziţia de la formare iniţială către viaţa profesională prin parteneriate europene – ÎNVAŢĂ  SĂ  FACI!” şi proiectul           LLP-LdV/IVT/2012/RO/130, intitulat „Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională – VIITORUL  MEU  ÎNCEPE  AZI!”.

 

Primul proiect având un grant de 48 246 euro, s-a adresat elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, domeniul Contrucţii, instalaţii şi lucrări publice şi a fost coordonat de prof. Dalina Rancu, prof. Mioara Trandafir şi ec. Maria Laszlo. Mobilitatea proiectului a durat trei săptămâni şi s-a derulat în Kerpen, Germania, având ca partener organizaţia Berufsforderungswerk der Bauindustrie NRWev-Dusseldorf / Kerpen.

 

Cel de-al doilea proiect având un grant de 52 008 euro, s-a adresat elevilor clasei a X-a  Liceu tehnologic, domeniul  Industrie textilă-pielărie şi a fost coordonat de prof. Leontina Laţcu, prof. Dalina Rancu  şi ec. Maria Laszlo.  Parteneriatul proiectului a fost unul româno-spaniol şi a avut la bază colaborarea dintre cinci instituţii: Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa, beneficiar; M.E.P.Europroject Granada, organizaţie intermediară; Camismoda S.L. Granada, Confecciones José Pichel Granada şi Confecciones Montilla Granada, organizaţii de primire.

 

Ambele echipe manageriale au făcut prezentări powerpoint prin care au scos în evidenţă activităţile desfăşurate în timpul stagiilor în marile companii europene, programul cultural de care au beneficiat, modul în care s-a făcut evaluarea şi certificarea stagiilor. Publicul foarte numeros, a reuşit să surprindă diferenţa dintre cele două ţări partenere, una de sorginte latină şi una germană, precum şi diferenţa dintre două popoare latine.

 

Deoarece, proiectul derulat în parteneriat cu Spania s-a încheiat, participanţii la acest proiect au primit în cadru festiv portofoliul cu documentele care atestă participarea şi certificarea proiectului. Ceilalţi, vor continua activităţile de diseminare în perioada imediat următoare deoarece ei sunt întorşi recent din plasamentul din Germania.

 

La finalul acţiunii, grupurile reunite ale participanţilor au lansat Imnul participanţilor intitulat „ EUROINTEGRAREA ”, antrenând tot publicul care i-a răsplătit cu aplauze puternice.

 

Cele două proiecte împreună cu cele derulate anterior, sporesc mobilitatea în Europa şi promovează dimensiunea europeană în formarea profesională. Acestea dezvoltă parteneriate în educaţie şi formare, stabilesc conexiuni între învăţământul tehnic românesc şi practica europeană, asigurând un schimb real de valori, mijloace de informaţie, idei şi experienţe acumulate în ţările partenere, Germania şi Spania.

 

            Derularea unor astfel de proiecte a implicat „actori” ai sistemului  educaţional, şcoala şi parteneri europeni cu renume în dezvoltarea unui „ program de formare IVT prin muncă”  a  tinerilor elevi, care să corespundă cerinţelor programelor de studiu româneşti şi să fie corelat cu nevoile europene din fiecare domeniu, contribuind în acest fel la inserţia cu succes pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi şi facilitând tranziţia acestora de la şcoală la viaţa activă.

 

            Datorită acestor proiecte, participanţii au avut şansa să intre în  contact cu participanţi din alte ţări, culturi, etnii şi religii  şi acest lucru i-a determinat să accepte şi să înţeleagă alte puncte de vedere şi să respecte asemănările şi diferenţele dintre ei şi ceilalţi. Prin activităţile desfăşurate împreună la clubul din campus, prin prieteniile care s-au legat, ei şi-au îmbunătăţit   competenţele lingvistice şi cele interculturale. De asemenea, vizitele culturale şi excursiile efectuate în timpul liber i-au îmbogăţit atât cultural cât şi spiritual. Comportamentul elevilor s-a îmbunătăţit, lucru dovedit prin faptul că au reuşit să fie mai toleranţi şi să înţeleagă mai bine importanţa valorilor morale precum integritatea, umanitatea şi prietenia într-o societate europeană modernă, deschisă spre noi orizonturi.

 

          Experienţa acumulată prin derularea, implementarea şi valorificarea proiectelor contribuie la îmbunătăţirea managementului educaţional şi a strategiei de dezvoltare a şcolii noastre, la întărirea dimensiunii europene în educaţie şi formare, la creşterea interesului  profesorilor în elaborarea proiectelor europene.

 

            Implicarea şcolii în aceste proiecte transnaţionale a adus beneficii atât la nivelul politicii de învăţare cât şi în rândul relaţiilor şi colaborării. S-a intensificat colaborarea atât între elevi cât şi între elevi şi profesori. Prin derularea acestor proiecte a crescut interesul elevilor din şcoală pentru învăţare în general şi sperăm în creşterea interesului absolvenţilor de gimnaziu pentru oferta şcolii pentru viitorul an şcolar.

 

            Cele două proiecte Leonardo da Vinci  au contribuit  şi la cimentarea relaţiei cu partenerii externi cu care, dorim să continuăm colaborarea în viitor prin alte proiecte propuse şi de alţi profesori care şi-au manifestat interesul.

Echipa LEONARDO: prof.Dalina Rancu, prof.Leontina Laţcu, prof.Mioara Trandafir,       ec.Maria Laszlo

 

Joomla visitor tracking and live stats