Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 


În anul şcolar în curs, elevii Colegiului Tehnic Cărăşan  Reşiţa , sunt  beneficiarii a două proiecte finanţate prin Programul sectorial Leonardo da Vinci, din fonduri europene.

Primul proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/130, intitulat „Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională – Viitorul meu începe azi! ”, având un grant de 52 008 euro, se adresează elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, care ţintesc  calificarea Tehnician designer vestimentar din domeniul Industrie textilă-pielărie.  Mobilitatea proiectului a avut loc la Granada, Spania, în perioada 11.02.2013-03.03.2013, unde elevii au fost însoţiţi de prof. Leontina Laţcu, coordonator proiect şi prof. Dalina Rancu, manager tehnic al proiectului.

P1050853

Cel de-al doilea proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/112, denumit  Tranziţia de la formare iniţială către viaţa profesională prin parteneriate europene – ÎNVAŢĂ SĂ FACI!”,  se adresează elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic ce se pregătesc în domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Acest proiect beneficiază de un grant de 48 246 euro, reprezentând cheltuieli de transport, subzistenţă, organizare şi pregătire şi este coordonat de prof. Dalina Rancu şi prof. Mioara Trandafir. Mobilitatea va dura trei saptămâni şi se va derula în Germania, oraşul Kerpen, între 13 mai -2 iunie 2013. La ora actuală, participantii la acest proiect finalizeaza etapa de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală, etapa ce precede mobilitatea. Ei au efectuat 50 de ore de pregătire la Limba germană, limba stagiului şi vor primi certificate de pregătire lingvistică care atestă nivelul de pregătire atins. În vederea pregătirii au primit rechizite, dicţionare, ghiduri de conversaţie si ghiduri turistice. În curând, vor pleca în Germania unde-şi vor desfăşura stagiul de practică, conform Acordului de formare întocmit împreună cu partenerul german şi aprobat de Agenţia Naţională.

Parteneriatul primului proiect a fost unul româno-spaniol şi a avut la bază colaborarea dintre cinci instituţii: Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa, organizaţie de trimitere; M.E.P. Europroject Granada ,organizaţie intermediară; Camismoda S.L. Granada,  Confecciones José Pichel Granada şi Confecciones Montilla Granada, organizaţii de  primire.

            În timpul stagiului de formare participanţii şi-au desfăşurat activitatea la cele trei organizaţii de primire din Granada, specializate în producerea, distribuţia şi vânzarea  produselor textile  en-gros unde, sub îndrumarea tutorilor de stagiu, elevii au învăţat: să identifice materialele textile şi produsele care se pot realiza din acestea; să determine caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor folosind diverse metode, aparate; să execute schiţe, să proiecteze tipare şi şabloane folosind metode clasice dar şi asistate de calculator; să execute încadrări pentru determinarea consumului de materiale; să croiască reperele produselor; să prelucreze prin operaţii de coasere cu maşini de cusut clasice sau asistate de calculator; să aplice cerinţele de calitate şi normele de protecţia şi securitatea muncii. De asemenea, prin practica desfăşurată  în  firme de prestigiu, elevii au înţeles organizarea muncii în diferite tipuri de fabrici, compartimentele şi funcţiile lor. Au dobândit aptitudini  necesare pentru a putea sã îndeplineascã cerinţele legate de aceastã meserie (atenţie, îndemânare, putere de analizã şi decizie, spirit de echipã, adaptabilitate la situaţii noi, spirit competitiv, creativitate). Rezolvarea sarcinilor de lucru în echipă i-a responsabilizat pe fiecare în parte. Ei şi-au îmbunătăţit cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice din domeniul pentru care se pregătesc. Trăind în Spania şi participând la diferite activităţi culturale, participanţii şi-au lărgit orizontul cultural şi spiritual, şi-au îmbogăţit abilităţile de comunicare şi lingvistice. Au învăţat să facă faţă unor noi provocări, să promoveze toleranţa, şansele egale, libertatea şi democraţia.

            În vederea dezvoltării competenţelor propuse şi pentru evaluarea lor, tutorele de stagiu şi profesorii însoţitori  au îndrumat şi urmărit activitatea zilnică a participanţilor, au observat comportamentul şi modul de integrare în activitatea unităţii de stagiu, au examinat şi analizat zilnic calitatea lucrărilor executate, au aplicat fişe individuale de descriere a activităţii, fişe pentru înregistrarea progresului elevului, fişe de evaluare, chestionare de satisfacţie, etc. Elevii au realizat un portofoliu personal în perioada plasamentului pe baza căruia profesorii  de specialitate le-au evaluat competenţele la modulele de specialitate implicate în proiect.

            În urma participării la proiect, fiecare participant a primit certificate de pregătire lingvistică la Limba engleză şi la Limba spaniola, documentul “Europass Mobility” pentru formarea profesională şi certificate de participare din partea organizaţiilor de primire şi a organizaţiei intermediare M.E.P. Europroject Granada.

Participarea la aceste  plasamente va facilita tranziţia acestor tineri de la şcoală la viaţa activă,  integrarea cu succes pe piaţa muncii imediat după absolvire şi chiar posibilitatea de a-şi  dezvolta propria afacere.

Proiectele contribuie la îmbunătăţirea parteneriatelor educaţionale şi la formarea pieţei  europene a muncii, în care lucrătorii vor circula liber şi vor avea de satisfăcut aceleaşi standarde de competenţă în orice stat european ar activa. Vor avea ca rezultat direct recunoaşterea competenţelor şi calificării pe care le putem asigura elevilor noştri. De asemenea, proiectele vor contribui şi în continuare la dezvoltarea competenţelor lingvistice şi culturale ale participanţilor şi  la creşterea interesului absolvenţilor de gimnaziu pentru oferta şcolii pentru viitorul an şcolar.

Prof. Leontina Laţcu , Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Joomla visitor tracking and live stats