Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Eurointegrare profesionala prin mobilitate educationala 

 

În perioada 11.02.2013-03.03.2013 a avut loc plasamentul de formare profesională din cadrul proiectului Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională - VIITORUL MEU ÎNCEPE AZI! ”,  care a avut la bază colaborarea dintre cinci instituţii: COLEGIUL TEHNIC CARASAN RESITA(organizatie de trimitere), M.E.P. EUROPROJECT Granada, Spania (organizatie intermediara), CAMISMODA S.L. Granada, Spania(organizatie de primire), CONFECCIONES JOSÉ PICHEL Granada, Spania(organizatie de primire) si CONFECCIONES MONTILLA Granada, Spania(organizatie de primire).

          Proiectul a fost finanţat prin Programul sectorial Leonardo da Vinci, din fonduri europene, având un grant de 52 008 euro. Grupul ţintă din proiect a fost format din 16 participanţi, domeniul Industrie textila si pielărie, toţi elevi în clasa a X-a  a Colegiului Tehnic Carasan Reşiţa. Ei au fost însoţiţi de profesorii Laţcu Leontina, coordonator proiect şi Rancu Dalina, manager tehnic al proiectului.

          În timpul stagiului de formare participanţii şi-au desfăşurat activitatea la cele trei organizatii de primire din Granada, specializate in producerea, distribuţia şi vânzarea  produselor textile  en-gros unde, sub îndrumarea tutorilor de stagiu, elevii au invatat: să identifice materialele textile şi produsele care se pot realiza din acestea; să determine caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor folosind diverse metode, aparate; să execute schiţe, să proiecteze tipare şi şabloane folosind metode clasice dar şi asistate de calculator; să execute încadrări pentru determinarea consumului de materiale; să croiască reperele produselor; să prelucreze prin operaţii de coasere cu maşini de cusut clasice sau asistate de calculator; să aplice cerinţele de calitate şi normele de protectia si securitatea muncii. De asemenea, prin practica desfasurata in  firme de prestigiu, elevii au înţeles organizarea muncii în diferite tipuri de fabrici, compartimentele şi funcţiile lor. Au dobândit aptitudini  necesare pentru a putea sã îndeplineascã cerinţele legate de aceastã meserie (atenţie, îndemânare, putere de analizã şi decizie, spirit de echipã, adaptabilitate la situaţii noi, spirit competitiv, creativitate). Rezolvarea sarcinilor de lucru în echipă i-a responsabilizat pe fiecare in parte. Ei si-au imbunatatit cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice din domeniul pentru care se pregatesc. Trăind în Spania şi participând la diferite activităţi culturale, participantii si-au lărgit orizontul cultural şi spiritual, si-au îmbogăţit abilităţile de comunicare şi lingvistice. Au invatat să facă faţă unor noi provocări, să promoveze toleranţa, şansele egale, libertatea şi democraţia.

          În vederea dezvoltării competenţelor propuse şi pentru evaluarea lor, tutorele de stagiu şi profesorii însoţitori  au îndrumat şi urmărit activitatea zilnică a participanţilor, au observat comportamentul şi modul de integrare în activitatea unităţii de stagiu, au examinat şi analizat zilnic calitatea lucrărilor executate, au aplicat fişe individuale de descriere a activităţii, fişe pentru înregistrarea progresului elevului, fişe de evaluare, chestionare de satisfacţie, etc. Elevii au realizat un portofoliu personal în perioada plasamentului pe baza căruia profesorii  de specialitate le-au evaluat competenţele la modulele de specialitate implicate în proiect.

          În urma participării la proiect, fiecare participant a primit certificate de pregătire lingvistică la Limba engleză şi la Limba spaniola, documentul “Mobilitate Europass” pentru formarea profesională şi certificate de participare din partea organizaţiilor de primire şi a organizaţiei intermediare M.E.P. Europroject Granada.

          Toţi elevii îşi mai doresc asfel de experienţe în viitor, când vor fi  studenţi sau persoane pe piaţa muncii (grup ţintă “PLM”), pentru a-şi îmbogăţi atât orizontul ştiinţific cât şi cel cultural şi lingvistic.

                   Prof. Laţcu Leontina, Colegiul Tehnic Carasan Reşiţa

Joomla visitor tracking and live stats