Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

În perioada 20 martie-08 aprilie 2017, un grup de 22 elevi ai Colegiului Tehnic Cărăşan REŞIŢA, însoţiţi de prof. Leontina LAŢCU si prof. Manuela MILOŞ,  au derulat mobilitatea proiectului ERASMUS +, "Oportunităţi de integrare pe piaţa muncii prin mobilităţi educaţionale -VIITORUL ÎNCEPE AZI! " ,

Citeşte mai departe...

COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA şi-a desemnat participanţii la proiectul "Oportunităţi  de integrare pe piaţa muncii prin mobilităţi educaţionale- Viitorul începe azi!"   

Citeşte mai departe...

Nr.  02/20.10.2016

ANUNŢ

privind selecţia participanţilor laproiectul de mobilitate   „Oportunitati de integrare pe piata muncii prin mobilitati educationale-VIITORUL ÎNCEPE AZI!”

 

           Perioada  de selecţie a  participanţilor la proiectul de mobilitate  2016-1-RO01-KA102-023336 cu titlul: "Oportunitati de integrare pe piata muncii prin mobilitati educationale-Viitorul începe azi!”" din cadrul Programului ERASMUS +, Acţiunea cheie 1, VET, se va derula in perioada 14.11. 2016-  25. 11. 2016.

Proiectul are un buget aprobat de  55 834 euro, este finanţat de Comisia Europeană.

Proiectul se adresează elevilor din clasa a X-a, liceul tehnologic, profilul tehnic, domeniul de pregătire Industrie textilă şi pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar, si domeniul Mecanic, calificarea Tehnician mecanic pt intretinere si reparatii.

Criterii de selecţie:

 • să aibă peste16 ani si sub 18 ani la data plecării în stagiu
 • cunoştinţe minime de limbă străină
 • competenţe, cunoştinţe si abilităţi practice în domeniul textil/mecanic dovedite prin portofoliul de evaluare a competenţelor,
 • calităţi morale şi de comportament dovedite prin caracterizarea profesorului diriginte,
 • stare bună de sănătate, dovedită prin acte medicale
 • comportament şi rezultate bune la învăţătură
 • abilităţi de prezentare, dialog, relaţionare şi comunicare

      Documente necesare pentru înscrierea la selecţie:

 • Adeverinţa medicală privind starea de sănătate;
 • CV format european;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Caracterizarea profesorului diriginte;
 • Copie act de identitate;
 • Fişa de înscriere cu acordul parental
 • Adeverință privind calitatea de elev în domeniul textil/mecanic 

Probe de selecţie:

 • Interviu de interese (motivaţia participării la proiect);
 • Testarea orală a cunoştinţelor de limbă străină (engleză); cel putin A1  nivel acceptat
 • Probă  teoretică şi probă practică pentru atestarea competenţelor profesionale
 • Cunoştinţe  lingvistice si de operare IT

Selecţia participanţilor  va avea loc în data de   22.11.2016  laColegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Rezultatul selecţiei va fi afişat în data de 23.11.2016, eventualele contestaţii să fie depuse în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.

Vor fi selectaţi 16 participanţi pt domeniul textil, 6 participanti pt domeniul mecanic si cate 4 rezerve pentru fiecare domeniu.În cazul în care, după selecţie un elev nu mai poate  participa la  mobilitate, din motive obiective, acesta va prezenta coordonatorului de proiect prof. Rancu Dalina actele justificative, urmând să îl înlocuiască prima rezervă.

Elevii interesaţi sunt rugaţi să se înscrie la secretariatul şcolii până în data de  18.11.2016.

Pentru detalii suplimentare puteţi contacta coord. proiectului  prof. Rancu Dalina.

      Director,                                                                                      Coordonator proiect,

prof. Ţârlea Lucia                                                                              prof. Rancu Dalina

 

Proiectul "Oportunităţi  de integrare pe piaţa muncii prin mobilităţi educaţionale- VIITORUL ÎNCEPE AZI!"

P1070570

 

Colegiul Tehnic Cărăşan din Reşiţa a câştigat un nou proiect de mobilităţi cu finanţare europeană prin Programul ERASMUS +, intitulat "Oportunităţi de integrare pe piaţa muncii prin mobilităţi educaţionale- Viitorul începe azi!".

Iniţiativa se bucură de un buget alocat de 55 834,00 euro reprezentând cheltuieli de organizare, transport, subzistenţă şi va fi implementată până anul viitor, la sfârşitul lunii septembrie. În acest context, programul de mobilităţi

se va derula în perioada martie-aprilie 2017 în oraşul spaniol Granada. De acesta pot beneficia elevii clasei a X-a, liceul tehnologic, profilul tehnic, domeniul „Industrie textilă şi pielărie", calificarea „Tehnician designer vestimentar"

şi domeniul „Mecanică", calificarea „Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii".
Protagoniştii vor avea şansa de a exersa operaţii tehnologice cu utilaje şi tehnologii moderne din domeniul textil şi mecanic, de a participa la activităţi moderne de formare profesională, de a-şi dezvolta abilităţi şi competenţe menite să le

deschidă uşa angajării pe piaţa europeană a muncii şi, de ce nu, de a-şi pune pe picioare propria afacere. În plus, tinerii care se vor implica în proiect îşi vor putea dezvolta competenţele de comunicare, lingvistice, sociale şi culturale.
La stagiul ce se va derula în Granada, Spania, în cadrul unor firme spaniole de prestigiu, vor participa 22 de elevi ai Colegiului Tehnic Cărăşan. Instituţia reşiţeană are calitatea de coordonator şi beneficiar al proiectului, acesta derulându-se în

parteneriat cu şase organizaţii din Spania.
În urma participării la proiect, fiecare participant va primi certificat "Europass Mobility" pentru formarea profesională şi certificate de participare din partea organizaţiei de primire şi a organizaţiei intermediare M.E.P. Europroject Granada.
Echipa de implementare a proiectului este formată din prof. Dalina Rancu, coordonator şi expert tehnic, prof. Leontina Laţcu, responsabil cu diseminarea şi valorizarea, şi ec. Maria Laszlo, manager financiar.

Prof. Dalina Rancu, prof. Leontina Laţcu
Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

 

Joomla visitor tracking and live stats