Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

      

      Unitatea noastră şcolară a început să funcţioneze de la 1septembrie 1972 (în vechea   clădire MADOSZ ,astăzi demolată) sub denumirea „Liceul Industrial de Construcţii ” Reşiţa,având 2 clase cu specializările: „construcţii civile, industriale şi agricole” şi „instalaţii pentru construcţii”.

      În anul 1973, sediul liceului devine o nouă clădire situată în Lunca Bârzavei, (actuala clădire unde funcţionează Liceul „Mircea Eliade”).   Pe parcursul  anilor, şcoala  se  dezvoltă continuu, iar în anul 1977,când prima generaţie de absolvenţi părăseşte liceul, în clasa a IX-a sunt înscrise  9 clase paralele.

În 1980 liceul funcţionează sub denumirea „Liceul Industrial nr. 3” Reşiţa, şi şcolari-zează elevi în următoarele domenii: construcţii şi instalaţii, confecţii textile, mecanică, atât prin cursuri la zi ,cât şi la seral.

      În anul 1985 liceul a găzduit etapa naţională a Concursului  pe Meserii  în  domeniul „Construcţii şi instalaţii”, prilej pentru afirmarea elevilor din şcoală, care au obţinut numeroase premii.

   În anul 1990, în cadrul liceului se produc schimbări majore ca urmare a evenimentelor din decembrie 1989,dar şi a noilor orientări din învăţământ, care susţineau pregătirea teoretică în detrimentul pregătirii tehnice şi profesionale. Astfel, liceul se divide în două unităţi şcolare separate, fiecare cu baza materială şi personalitate juridică proprie, sediul central revine liceului teoretic, iar atelierele şcolii şi hala de producţie revin şcolii profesionale.

    Începând cu anul şcolar 1991-1992 funcţionează în Reşiţa  „Grupul  Şcolar  Industrial de Construcţii” având sediul în clădirea de pe strada Făgăraşului nr.10, aici fiind şi un corp de ateliere – şcoală, iar internatul şcolar , cantina şi un alt corp de ateliere –şcoală fiind situate pe Calea Caransebeşului nr.2. În acest prim an, şcoala a funcţionat doar cu 7 clase, iar condiţiile erau destul de vitrege pentru cadrele didactice. Dar printr-o dăruire şi mobilizare exemplară, printr-o muncă susţinută a profesorilor, inginerilor, maiştrilor instructori, a întregului personal didactic, şcoala noastră s-a dezvoltat şi a devenit  o instituţie de învăţământ reprezentativă pentru judeţul nostru. A fost printre primele şcoli care au accesat fonduri europene,derulând două proiecte PHARE-Coeziune economică şi socială, pe parcursul anilor 2002-2006.Prin aceste proiecte s-a renovat infrastructura şcolară,s-au dotat la standarde europene laboratoarele şi atelierele şcolii,iar o parte a cadrelor didactice au participat la cursuri de perfecţionare susţinute de formatori şi specialişti din ţări ca Olanda, Anglia,Scoţia etc.

         Astfel, in anul şcolar  2004-2005 la „Grupul Şcolar de Construcţii Montaj ”  Reşiţa (denumire acreditată între timp) funcţionau 60 de clase în următoarele domenii profe-sionale: construcţii, instalaţii şi lucrări publice,industrie textilă-pielărie, mecanică, fabricarea produselor din lemn şi electric.

        Şcoala noastră s-a implicat activ în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale:

  1. 3 proiecte „LEONARDO IVT ” în anii 2010 şi 2011,pentru elevii de la claseleinstalaţii  şi confecţii textile care au efectuat un stagiu de 1 lună de instruire în Germania.
  2. 1 proiect „LEONARDO VET PRO” în anul 2011 pentru cadrele didactice care au participat la un curs de perfecţionare de trei săptămâni la Leipzig.
  3. 1 proiect „COMENIUS”-continuă- în Spania în anul 2007.
  4. Proiectul „Primăvara Europeană” pe parcursul anilor 2009,2010,2011.
  5. Proiectul „Do you speak european” în anul 2010.
  6. Proiectul „Spring Day” în anul 2009.

Am amintit câteva din proiectele şi programele derulate pe parcursul ultimilor ani în unitatea noastră şcolară,iar pentru activitatea deosebită desfăşurată de elevii şi cadrele didactice, şcoala noastră a primit titlul de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” în anul  2011.

Grupul Şcolar de Construcţii Montaj, Reşiţa a primit şi alte distincţii şi premii pentru  munca susţinută şi rezultatele remarcabile  obţinute în activitatea educativă :

- Diplomă de merit  - pentru implicare, contribuţie şi rezultate deosebite în slujba apărării drepturilor copiilor aflaţi în dificultate, acordată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, la a 15-a aniversare, în anul 2005.

- Diplomă de merit  - acordată de MECT la GALA DIRECTORILOR din anul 2007, pentru merite manageriale deosebite

- Diplomă de excelenţă  - pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai şcolii româneşti, acordată în anul  2008,

de Guvernul României.

În anul 2010, Consiliul de Administraţie şi direcţiunea şcolii a demarat procedura de a obţine  statutul de colegiu. Am avut bucuria de a primi acest statut în anul 2011.

   

    De la 1septembrie 2011,şcoala noastă se numeşte COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN şi îşi continuă misiunea şi viziunea educativă (TOŢI   INTEGRAŢI   ÎNTR-O  COMUNITATE   PUTERNICĂ) sub acelaşi moto dintotdeauna:

                                         

                                            „Într-un ritm propriu,

                                            Cu resursele existente,

                                            Să încercăm să facem singuri

                                            Ceea ce aşteptăm de la alţii.”

Joomla visitor tracking and live stats