Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4923/29.08.2013, privind organizarea şi desfăşurarea

examenului de bacalaureat - 2014

CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2014

Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

30 mai 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 - 12 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

11 - 13 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

16 – 20 iunie 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

23 - 27 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație

30 iunie 2014 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

1 iulie 2014 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

2 iulie 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

7 iulie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 -10 iulie 2014 Rezolvarea contestaţiilor

11 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale

limba română – proba A

orală în limba maternă – proba B

internațională – proba C

probă scrisă

Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

19 -20 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație

21 - 22 august 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august 2014 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august 2014 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

1 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea

2-3 septembrie 2014 Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din

proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor

de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

limba română – proba A

limba maternă – proba B

internațională – proba C

probă scrisă

contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

Joomla visitor tracking and live stats