Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Stimati colegi,
Începând de azi, 6 iunie 2012, s-a deschis aplicatia online din cadrul etapei a 2-a de selectie a cadrelor didactice pentru CNEME.

Etapa în curs:
6-17 iunie 2012 - Completarea formularului de selecție online. Puteți consulta manualul de utilizare al formularului de înscriere dând click aici. http://cneme.edu.ro/inscriere/

Legislație - Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional / http://cneme.edu.ro/legislatie.php

Rezultatele primei etape de selectie pot fi consulatate la adresa
http://cneme.edu.ro/rezportofolii.php?jud=CARA%C5%9E-SEVERIN

ALTE DETALII PE
http://cneme.edu.ro/

• Vă rugăm să folosiţi opţiunile din meniul aflat în partea stângă.
Această pagină va fi actualizată de câte ori este necesar cu informaţii privind Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Calendar:
Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2012, seria a 2-a
________________________________________

18 iunie 2012 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.

19-27 iunie 2012 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!

2-11 iulie 2012 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS.

12 iulie 2012 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

13-19 iulie 2012 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS.

20-23 iulie 2012 - Soluţionarea contestaţiilor.

26 iulie 2012 - Afișarea rezultatelor finale.

________________________________________
Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .
Acest site este verificat pentru următoarele browsere: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 10.0.2, Google Chrome 17.0.963.56. Site-ul necesită Javascript. Dacă întâmpinaţi disfuncţionalităţi ale site-ului, încercaţi întâi să vă actualizați browserul.

________________________________________
Mult succes!

EXTRASE:

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a, aprobat prin OMECTS nr.4171 din 24.05.2012

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional,
Având în vedere că există județe în care numărul de membri ai corpului național de experți în management educațional este mai mic decât numărul de funcții de conducere, îndrumare și control,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
A fost aprobat prin OMECTS nr.4171 din 24.05.2012 Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a.

Atentie la art. 246, al.3 din LEN/2010 (art. invocat in Calendarul desfasurarii concursului de selectie)

Art. 246. — (1) Ministerul Educa.iei, Cercetarii,Tineretului si Sportului înființează corpul national de experti în management educational, constituit în urma selectiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile.
(2) Procedura si criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(3) Pot ocupa functii de conducere, de îndrumare si de control în unitatile de învatamânt si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti în management educational.

Prof. Ion Chiosa
Inspector scolar de specialitate
pentru implementarea descentralizarii institutionale
si monitorizarea curriculumului descentralizat
Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin
Tel: +40-733.732154 Fax: +40-355-814085
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Joomla visitor tracking and live stats