SEMINARUL DIDACTICA INTERNAŢIONAL EDIŢIA a XXIII-a, 2014 CARAŞ-SEVERIN CU TEMA „Creşterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării şi specializării didactice”
 
 Strategia cuprinsă în Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest are în vedere identificarea raportului optim între nevoi şi resurse şi cuprinde un mix de intervenţii, de la investiţii în infrastructură la măsuri soft, propuse de partenerii regionali.
Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2014–2020, au fost identificate trei domenii majore de intervenţie, între care:
 
A) Consolidarea infrastructurii și capacităţilor regionale de cercetare – dezvoltare – inovare şi promovarea centrelor de competenţă;
B)  Sprijinirea sectoarelor cheie cu potenţial de specializare inteligentă din regiune.
În acelaşi timp au fost identificate şi o serie de priorităţi de dezvoltare precum:
1.  Creşterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării şi specializării inteligente;
2. Dezvoltarea capitalului uman şi îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii într-o regiune conectată intern şi internaţional;
3. Creşterea calităţii serviciilor publice din regiune şi dezvoltarea particularităţilor specifice comunităţilor urbane şi rurale.
În acest context, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Caraş-Severin în parteneriat cu Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, sprijinite de Consiliul Judeţean Caraş-Severin în calitate de coorganizator, în parteneriat cu alte instituţii implicate cu responsabilitate şi largă deschidere în promovarea iniţiativelor locale, regionale, naţionale şi europene în domeniul educaţiei şi formării, în cadrul celei de-a XXIII-a ediţie din anul 2014 a Seminarului „Didactica Internaţional”, propune următoarea temă impuls: „Creşterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării şi specializării didactice”.
Aşa cum în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, „exerciţiile de viziune” asupra problemelor educaţiei şi formării profesionale, însoţite de ample dezbateri publice şi de implicarea autentică a unui număr mare şi variat de actori educaţionali, economici şi  sociali, reprezintă realităţi obişnuite, seminarul nostru „Didactica Internaţional” a rămas, din acest punct de vedere,un proiect viabil.
În cadrul activităţilor ce le vom organiza la această ediţie în perioada aprilie – iunie, dorim să găsim răspunsuri la întrebările despre Strategia Europa 2020, din partea specialiştilor din MEN, din Universităţi, precum experţi ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, ai Institutului European din România şi a Reprezentanţei Comisiei Europene în România, precum şi a reprezentanţilor Agenţiei de Dezvoltare Regională VEST şi Regiunii DKMT.
În acelaşi timp, dorim să valorificăm experienţele pozitive şi exemplele de bună practică din domeniul educaţiei şi formării, din domeniul dezvoltării regionale echilibrate şi a unei competitivităţi sporite la nivel local, regional, naţional şi, să venim cu propuneri la Analiza SWOT pe care ADR VEST şi DKMT au făcut-o  în vederea creării unui cadru instituţional adecvat pe plan local şi regional în vederea mobilizării tuturor actorilor implicaţi în susţinerea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare cu impact regional în domeniul educaţiei, învăţământului, culturii, tineretului şi sportului.
Strategia propusă de ADR VEST în urma propunerilor grupurilor de lucru existente se bazează pe rezultate obținute într-o serie de studii care au susținut demersul de planificare:
- Studiul regional cu privire la capitalul uman și mobilitatea specializărilor;
- Sustenabilitatea prin programe şi proiecte – motor al dezvoltării în Regiunea Vest;
- Creșterea impactului utilizării Fondurilor structurale asupra formării şi dezvoltării profesionale, asigurarea calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest;
- Servicii oferite pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în Regiunea Vest.
Aceste demersuri sunt fundamentate şi pe potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice şi al elevilor în dezvoltarea acestui domeniu şi pe noutăţile aduse de Strategia Europa 2020, care presupune stimularea unui nou tip de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii prin:
creşterea nivelului competenţelor şi consolidarea educaţiei de-a lungul vieţii;
încurajarea cercetării şi inovării;
folosirea mai eficientă a reţelelor inteligente şi a economiei digitale;
modernizarea industriei;
promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei şi resurselor.
Invităm pe această cale reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ din judeţ şi din ţară care deţin expertiză, au derulat programe, proiecte şi parteneriate cu rezultate demne de semnalat în domeniul dezvoltării educaţiei şi formării centrate pe cooperare locală şi regională, precum şi Universităţi sau alte instituţii de învăţământ superior, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţiile profesionale, care pot să vină cu sugestii şi propuneri concrete pentru organizarea unor ateliere de lucru specifice, iar cadrele didactice interesate pot trimite propuneri, lucrări ştiinţifice şi alte materiale elaborate în acest domeniu, până la sfârşitul lunii martie 2014, la următoarele date de contact:
Casa Corpului Didactic Caraş-Severin,
REŞIŢA, 320059, Str. Bega Nr. 1
Telefon: 0255218029, 0355417618
Fax: 0255206005
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,   Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Web: www.ccdcsa.ro
În felul acesta putem să pregătim modul de desfăşurare a Seminarului din luna mai 2014, când vom avea ca invitaţi laSeminarul „DIDACTICA INTERNAŢIONAL” şi reprezentanţi ai unor instituţii partenere din Europa şi nu numai, care de-a lungul anilor au fost prezenţi în cadrul lucrărilor seminarului nostru DIDACTICA, devenit emblema învăţământului din Banatul de Munte.