Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Calendar titularizare 2014

Lista finală a posturilor vacante va fi publicată la unităţile şcolare şi la inspectorat în data de 5 mai 2014.
Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în perioada 26 mai - 27 iunie 2014.
Proba scrisă se va organiza în data de 21 iulie 2014.
 
Iată calendarul complet:

Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:
 • verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs și a graficului de desfășurare a probelor la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare;
Termen: 5 mai 2014
 
 • înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2014, la secretariatul unității de învățământ/centrului care organizează concurs;
Perioada: 6-16 mai 2014
 
 • verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
Perioada: 19-21 mai 2014
 
 • validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;
Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenții promoției 2014 
 
 • afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă;
Termen: 26 mai 2014
 
 • organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
Perioada: 26 mai-27 iunie 2014
 
 • desfășurarea probei scrise;
Termen: 21 iulie 2014
 
 • afișarea rezultatelor;
Termen: 25 iulie 2014
 
 • înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 25-26 iulie 2014
 
 • rezolvarea contestațiilor;
Perioada: 28-29 iulie 2014
 
 • Afișarea rezultatelor finale.
Termen: 30 iulie 2014
 
Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7,00 (șapte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:
a) repartizarea în ședință publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media 7,00 (șapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;
Termen: 31 iulie 2014
 
b) repartizarea, în ședință publică, a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor;
Termen: 1 august 2014
Joomla visitor tracking and live stats