Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 CABINETUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

CAMPANII ADRESATE ELEVILOR 2011-2012

I. PREVENIREA CONSUMULUI  DE  SUBSTANŢE CU EFECTE PSIHOACTIVE

   II.PREVENIREA VIOLENŢEI ŞCOLARE

 În anul şcolar 2011-2012, în cadrul Colegiului Tehnic Cărăşan Reşiţa, se desfăşoară concomitent două ample campanii adresate elevilor liceului, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Reşiţşi Asociaţia Antidrog Caraş Severin.Fiecare dintre cele două campanii sunt organizate pe  activităţi distincte, la clase a IXa, a Xa şi a XIa, în perioada februarie-mai 2012.

    1. Dezbaterile purtate cu elevii vizează prevenirea şi combaterea violenţei şi a delincvenţei juvenile, ca şi prevenirea şi combaterea consumului de substanţe psihoactive.
    1. Elevii vizionează clipuri informative, studii de caz, prezentări specifice şi se implică în activităţi interactive.
    1. În consiliul profesoral din ianuarie 2012, profesorul psihopedagog Trandafir Mioara a informat colectivul profesoral despre conţinutul şi derularea celor două campanii.
    1. Campaniile se vor finaliza printr-un concurs interclase, pe parcursul căruia elevii vornivelul  informării cu privire la efectele nocive. riscurile consumului de substanţe/cunoştinţe teoretice şi  îşi vor prezenta produsele , posterele, pliantele, portofoliile sau vor interpreta scenete tematice/jocuri de rol.

Coordonator proiecte

Prof. psihopedagog

Mioara Trandafir

Joomla visitor tracking and live stats