Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish


PROIECT 3


 

Obiectivele proiectului  MENS SANA IN CORPORE SANO sunt atragerea elevilor în activităţi şi programe de socializare, culturalizare şi educaţie pentru sănătate, asigurarea unui mediu stabil pentru dezvoltarea armonioasă fizică şi psihică a elevilor şi promovarea noilor forme de educaţie prin:

  1. Participarea elevilor la alegerea activităţilor şi a jocurilor sportive;
  2. Consolidarea unui set de valori stabile şi coerente, care să determine la toţi actorii educaţiei, conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos - mintal, emoţional, fizic şi socio- moral;
  3. Stimularea şdezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării;
  4. Atragerea tinerilor, din diferite categorii sociale, la activităţi sportive, ecologice şi voluntariat, pentru promovarea unui model de toleranţă şi fair-play;


Proiectul nostru îşi propune :                                                                                                    

  1. Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
  2. Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
  3. Dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a membrilor comunităţii;
  4. Promovarea unui comportament adecvat principiilor unei alimentaţii sănătoase şi prevenirea sedentarismului în rândul tinerilor;
  5. Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfelnivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;
  6. Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală

 

Grupul ţintă

Elevii Colegiului Tehnic Cărăşan, Reşiţa

 

Activităţile proiectului

1.Memorial Vladimir Mikic - participare

2.Un stil de viaţă sănătos 

3.Întrecere sportivă

4.Alimentaţia şi sănătatea

5.Steaua personală

6.Muncă şi viaţă

7.Sport şi sănătate

8.Ecologica

9.Cine sunt eu ???

10.Dans şi terapie


Persoane implicate în proiect

Profesori, părinţi, alte persoane din comunitatea locală.

 

Evaluare

Fotografii, articol revistă, titluri obţinute la întrecerile sportive, afişe, pliante, ghid pentru un stil  de viaţă sănătos, ghid de dezvoltare personală, chestionare etc.

Joomla visitor tracking and live stats