Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Cercul literar este o activitate nonformală care crează legături între teorie şi practică, între informaţiile obţinute la literatură şi limbă română, şi informaţiile de cultură generală despre artă, despre literatură în particular. Am încercat, şi am reuşit cu succes, să aplic educaţia nonformală într-un liceu de profil tehnic, unde cultura generală şi interesul pentru literatură, şi artă în general, sunt la un nivel foarte scăzut, canalizând interesul şi curiozitatea elevilor spre literatură, prin implicarea lor într-un Cerc literar.

Cercul literar a fost înfiinţat în septembrie 2009, continuând pe parcursul întregului an şcolar, prin întâlniri periodice, şi continuând cu succes şi în anul şcolar 2010-2011. Iniţiatorul şi coordonatorul cercului este doamna profesoară Iudit Rusanda Szabo, iar colaboratorii permanenţi sunt domnii profesori Oberşterescu Ramona, Pirvu Manuela si Dumitrescu Ovidiu. Grupul ţintă îl reprezintă elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, liceu tehnologic, dar şi din clasele de seral. Spaţiul alocat a fost, pe rând, amfiteatrul liceului, cabinetul “media” al liceului, librăria “Semn de carte”, Reşiţa,  Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici”, Reşiţa, Teatrul de Vest, Reşiţa, Studioul Regional de Radio Reşiţa. Partenerii proiectului sunt: Teatrul G. A. Petculescu, Reşiţa, Librăria “Semn de carte”, Reşiţa, Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici”, Reşiţa, Studioul Regional de Radio, Reşiţa.

Materialele utilizate au fost diverse: • Volume de versuri, proză sau dramaturgie ale scriitorilor români, francezi, englezi, etc., din biblioteca şcolii sau din biblioteca personală a elevilor şi a profesorilor; • Materiale în format audio sau video: poezii recitate de mari actori români, piese muzicale pe versuri ale unor poeţi studiaţi, sau care se inspiră din teme, motive sau simboluri literare studiate, piese de teatru sau filme care au la bază un scenariu literar, etc.; • Materiale realizate de elevi: poezii, eseuri, proză scurtă, materiale grafice, desene, prezentări în Power Point, etc.; • Calculatorul; • Videoproiectorul; • MP3 playerul.

Competenţele şi scopurile urmărite sunt:

- dobândirea unor cunoştinţe de cultură generală, legate de literatură, dar şi de artă în general, cât şi realizarea unor legături tematice şi de sens între opere din literatura universală, din muzică, pictură, sculptură, teatru, etc. (“literatura şi celelalte arte”);

- exprimarea liberă a ideilor şi a opiniilor pe o temă dată, oral şi scris, căutarea şi descoperirea semnificaţiilor şi simbolurilor operelor literare propuse;

- stimularea realizării şi prezentării propriilor creaţii artistice (poezii, proză, picturi, scenete, dans, muzică, colaje, etc.);

- descoperirea sincretismului în artă, prin lectura unor opere literare, îmbinate cu audierea unor creaţii muzicale care au la bază o operă literară, dar şi cu vizionarea unor filme sau piese de teatru ce au la bază opere literare, a unor expoziţii de pictură, sculptură, grafică, sau a unor spectacole de dans, pantomimă, etc.;

- îmbinarea limbii şi literaturii române cu limba franceză şi cu limba engleză, pentru a descoperi trăsăturile specifice fiecărei literaturi naţionale în parte, dar şi temele fundamentale care străbat întreaga artă a lumii;

- familiarizarea elevilor cu operarea pe calculator, în special cu programele Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Acrobate Reader, cât şi cu căutarea pe internet a unor informaţii culturale, de pe site-uri specializate;

- realizarea unor colaje, desene, creaţii literare sau muzicale, pornind de la o temă dată;

- stimularea creativitatii şi inventivităţii elevilor, a susţinerii propriilor opinii şi idei legate de o temă dată, cât şi a exprimării propriei personalităţi, prin realizarea diferitelor montaje literare, de muzică, dans, pictură, teatru, pantomimă, etc.;

- Realizarea unor dezbateri pornind de la o temă dată, prin care elevii îşi pot susţine şi argumenta opiniile personale legate de artă.

Tipurile de produse realizate în cadrul cercului sunt variate: • eseuri, poezii, schiţe, etc.; • culegerea de lucrari si creatii literare „Pe taramul poeziei”, • portofolii; • diverse broşuri; • desene, materiale grafice, picturi; • punerea în scenă a unor scenete, pantomime, etc.; • album foto, filme de scurt metraj.

Etapele proiectului s-au succedat într-o ordine logică şi cronologică:

1. Adunarea materialelor, folosind volume, în versuri sau proză, în limba română, engleză şi franceză;

2. Realizarea unor materiale în Power Point, pornind de la temele date;

3. Descoperirea unor melodii pe versurile autorilor studiaţi;

4. Realizarea unor desene, picturi, colaje, prin care elevii să exprime modul în care văd ei textele studiate, sau anumite simboluri care apar în texte;

5. Realizarea propriilor creaţii literare şi prezentarea lor la fiecare întâlnire a cercului;

6. Dezbateri pro şi contra, pornind de la o temă dată;

7. Realizarea unui plan de lucru şi a unei tematici pentru fiecare întâlnire, stabilit la începutul fiecărui semestru;

8. Întâlniri periodice în care elevii să prezinte materialele realizate, fiecare întâlnire fiind pregătită în funcţie de tema aleasă, de colaboratorii şi invitaţii care vor participa, dar şi de spaţiul alocat.

Vă prezint, în final, şi o tematică orientativă a intâlnirilor cercului literar de pana acum:

1. “A venit, a venit toamna…” – toamna vazută de poeţi români, englezi şi francezi;

2. “Te uită cum ninge decembre” – iubirea şi iarna – poezie şi muzică, creaţii personale, desene, PPS-uri, dar şi un montaj de colinde;

3. “Şi totuşi iubirea” – iubirea cântată, recitată, pictată, sculptată, dansată, şi nu numai...;

4. “Nemuritorul Eminescu” – redescoperirea marelui nostru poet – moment special de muzică, teatru şi poezie, avându-l ca invitat de onoare pe d-l. prof. Gheorghe Jurma, critic literar şi eminescolog, directorul editurii TIM, Reşiţa;

5. “Primavara sufletului nostru” – de la Blaga la Nichita Stanescu, prin muzică şi poezie.

1. “Remember Adrian Păunescu”, invitat scriitorul Iacob Roman;

2.  Diaspora romaneasca - Intalnire cu scriitorul roman Eugen Cojocaru,

3.  Emil Cioran – o personalitate a diasporei româneşti,

4. “Să ne jucăm de-a teatrul” – de la comedie la pantomimă;

5. “Literatura şi cinematografia” – de la carte la scenariul literar;

6. “Să pictăm cuvinte” – caligrame, colaje, poezie în culori;

7. “Muzica cuvintelor” – de la literatură la muzică.

8. Poezie in grai banatean – invitat realizatorul TV Dan Liuţ

Joomla visitor tracking and live stats